DÜNYA ÇAPINDA LOJİSTİK ÇÖZÜMLERİ

Sigortalama Hizmetleri

Firmamızdan çıkış yapan komple ve parsiyel yükler FFL poliçemizin garantisi altındadır.

2022 senesi itibariyle, firmamızdan çıkış yapan komple ve parsiyel yükler FFL poliçemizin garantisi altındadır.

Ulusal ve uluslararası taşımacılık (Karayolu, Havayolu, Denizyolu, Demiryolu, Multimodal) ve depolama işleri yapan nakliyat firmalarının nakliye, taşıma, depolama işleri veya taşımacılığa ait diğer işler ile ilgili olsun, bedelli taşıma sözleşmelerinden doğan sorumluluklarını ve bunun yanı sıra malların taşınması veya depolanması ile bağlantılı olması halinde, taşımacılıkta alışılmış olan lojistik hizmetleri de poliçede belirtilen şart ve limitler ile teminat altına alan poliçedir.

Bugün lojistik sektörünün ana tedarikçisi sıfatına sahip olan Freight Forwarder şirketleri, gerek imza attıkları taşıma sözleşmeleri ve gerekse uymak zorunda oldukları uluslararası konvansiyonlar nedeniyle, Karayolu, Havayolu, Denizyolu, Demiryolu, Multimodal ve bu taşımalara bağlı depoculuk işlemleri sırasında oluşabilecek zararlar nedeniyle, kendilerine gelebilecek haklı veya haksız tüm taleplere karşı ilk muhatap olacak taraftır. Bu nedenle Forwarder Sorumluluk Sigortası yaptırmayan tüm Freight Forwarder şirketleri yük hasarlarında veya yükün yanlış yere tesliminden doğabilecek tüm zararlarda açık hedef durumdadır.

Forwarder Sorumluluk Sigortası haklı tazminat taleplerini poliçe şartları kapsamında yerine getirirken, haksız taleplere karşı da sigortalısını korumaktadır. Esnek bir poliçe olup Freight Forwarder firmalarının operasyonel yapılarına ve ihtiyaçlarına göre terzi usulü teminat ve prim sağlanabilmektedir. Böylelikle Freight Forwarder firmaları gereksiz teminat ve primlerden korunmuş olurlar.

BAŞLICA TEMİNATLAR

 • Navlun faturası kesilen ve taşımacılık cirosuna yansıyan her türlü taşıma teminat altındadır.
 • C2 Listesine kayıtlı olsun olmasın, öz mal ve/veya kiralık araçlarla yapılan tüm taşımaları kapsar. Yerli ve yabancı plakalı araçlar da teminat altındadır.
 • Uluslararası Karayolu, Havayolu, Denizyolu, Demiryolu ve Multi modal taşımalarının tümüne veya istenen birkaçına teminat verilebilir.
 • Uluslararası taşımaların yanı sıra Yurtiçi (Türkiye içerisinde başlayıp biten) taşımalar da teminat altındadır. Böylelikle ayrıca bir “Yurtiçi Taşıyıcı Sorumluluk” poliçesi yaptırılmasına gerek kalmaz.
 • Poliçenin coğrafi kapsamı tüm dünya olup, buna Afganistan gibi ülkeler de dahildir.
  Aktarma deposu riskleri teminat altındadır.
 • Ticari kar amaçlı (uzun süreli) depoculuk faaliyetleri var ise, talep edilmesi halinde bu depoculuk faaliyetleri de teminat altına alınabilir. Böylelikle ayrıca bir “Depocu Sorumluluk” poliçesi yaptırılmasına da gerek kalmaz.
 • Taşımacılık faaliyetleri için araç başı teminat 1.000.000,- EUR olup, talep ve ihtiyaca göre yükseltilebilir.
 • Depoculuk faaliyetleri için hasar başı teminat 750.000,- EUR olup, talep ve ihtiyaca göre yükseltilebilir.
 • CMR Konvansiyonu Madde 21 (Vesaik Mukabili Ödeme), Madde 23 ile Madde 25 (Satış Faturası/SDR) ve Madde 29 (Ağır Kusur)’a da teminat verilmektedir.
 • Poliçede tenzili muafiyet (hasarın belli bir yüzdesi veya tutarı oranında muafiyet) olmayıp, talep edilmesi halinde muafiyetli olarak ta hazırlanabilir.
 • Cep telefonu, bilgisayar, elektronik eşya taşımaları, alkollü içecek ve tütün ürünleri taşımaları ile cam taşımaları da teminat altındadır.
 • Frigorifik / Isı Kontrollü ürünler de (ilaç, et, balık, narenciye, meyve ve sebzeler vs.) teminat altındadır. Üstelik sadece çarpma, çarpışma, devrilme değil; ısıdan kaynaklı kuruma, çürüme, bozulma gibi hasarlar da teminat altındadır.
 • Yanıcı/Parlayıcı (ADR’li) ürünler de teminat altındadır.
 • Önceden bildirim şartı olmaksızın Transit Taşımalar da teminat altındadır.
 • Islaklık hasarları da teminat altındadır.
 • Yükü kurtarma, kaldırma, tekrar taşıma, imha, ziya ve hasarı azaltma, tespit masrafları teminat altındadır.
 • Yüklerin yanlış yere gönderilmesinin sonucu olarak, asıl varış yerine devam etmesi için gerekli ek masraflar teminat altındadır.
 • Suç hukukuna göre hak ve talepler (Emniyeti Suistimal) teminatı vardır.
 • Ağır organizasyon kusuru, esaslı görev ihlali ve temsilcilerin dikkatsizliği teminatı vardır.
  Poliçeyle birlikte pasif hukuksal koruma teminatı da verilmektedir. Poliçe yurtiçinde ve yurtdışında sadece haklı taleplere karşı değil, haksız taleplere karşı da sigortalıyı savunmakta ve bunun için ek herhangi bir ücret alınmamaktadır.
 • Mülteci, göçmen, ilticacı ve diğer faili meçhul kişilerin nakliye aracına binmesi neticesinde taşınan mallarda meydana gelen her türlü hasar, ziya ve kayıplar da teminat altındadır.
 • Poliçede Türk Hukuku geçelidir ve Türkiye mahkemeleri yetkilidir.

Türkiye'den Hareketle Taşımacılık Gerçekleştirdiğimiz Güzergahlarımız Hakkında Detaylı Bilgi Alın!

BİZİ YAKINDAN TANIYIN

Daha Fazla Bilgi İçin Diğer Sayfaları Ziyaret Edin

Ofislerimiz

6 farklı ülkeye gerçekleştirdiğimiz ihracatlarının takip ve çalışmalarını gerçekleştirdiğimiz ofislerimizi tanıyın.

Sektörel Çözümler

Türkiye’de önde gelen bir lojistik çözümleri sağlayıcısı olarak en doğru çözüm odaklı hizmetleri sağlıyoruz.