Sektörel Haberler

YURTDIŞI SÜRÜCÜ DAVALARINDA EMSAL NİTELİKLİ YENİ YARGITAY KARARLARI

Son dönemlerde, yurtdışına çalışan sürücülerin; yasal mevzuatta ve uygulamada yeri olmayan bir takım düzenlemelerin bulunduğu iddiası ile, sefer primi, yakıt primi, kıdem primi gibi taleplerle davalar açıkları gözlemlenmektedir. Sektör şirketlerine karşı açılan bu davalarla ilgili haberler Derneğimize de ulaşmış ve konu Hukuk Çalışma Grubu Toplantısında görüşülmüştür. Bu yönde açılan davalarla ve süreçleri ile birlikte sonuçları, Çalışma Grubumuzda detaylı olarak görüşülmüş olup, bu konulardaki taleplerle ilgili, emsal niteliğindeki yeni Yargıtay kararı oluşmuştur.

Bu itibarla, Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin Sürücü davalarına ilişkin 2020/4368 ve 2020/4369 Karar numaralı ilamları ile; sürücü tarafından sefertık primi, yakıt primi, kıdem primi ve benzeri adlarda iddia ve talep edilen alacakların varlığını ispatlama yükünün sürücüde olduğuna, bu taleplerle ilgili yasal düzenleme olmadığına, iddia edilen taleplerle ilgili sözleşmede herhangi bir düzenleme olmadığı, talep konusu hususların işyeri uygulaması haline de dönüşmediği gerekçesi ile taleplerin ret edilmesi gerektiğine, karar verilmiştir.

Açıklanan nedenlerle, sürücünün söz konusu sefer primi, yakıt primi, kıdem primi talepleri kabul edilmemiştir.