Sektörel Haberler

YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ BAŞVURULARI 30 HAZİRAN TARİHİNDE BAŞLIYOR!

Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından Derneğimize iletilen yazı kapsamında, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen Coronavirüs (Kovid19) salgınıyla mücadele kapsamında yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurularında kolaylık
sağlanması amacıyla Genel Müdürlükleri tarafından alınan önlemlere ilişkin, 21.05.2014 tarihli ve 29006 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 4, 10, 12, 13, 17, 18/A, 36, 158 ve 159 uncu maddeleri kapsamında gümrük idaresine bildirim yapma veya belge sunma, gümrük idaresi tarafından bildirilen eksiklikleri giderme, sunulan belgelerde güncelleme yapma gibi yükümlülüklere ilişkin süreler durdurulmuş veya başlatılmamış olduğu ifade edilmiştir.

Söz konusu yazı kapsamında yukarıda sayılan maddelerde yer alan yükümlülüklere ilişkin durdurulan sürelerin 30.06.2020 tarihinden itibaren devam ettirilmesi, 19.03.2020 tarihinden sonra belirtilen maddelerdeki yükümlülükleri doğuran olaylara ilişkin sürelerin de 30.06.2020 tarihinde başlatılması gerekmekte olduğu duyurulmuştur.