Sektörel Haberler

YEŞİL KART SİGORTASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Bilindiği üzere, yurtdışında geçerli trafik sigortası olarak adlandırılan “yeşil kart” sigortası, geçerli olduğu ülkelerde ve/veya hasarın yaşandığı ülkedeki resmi trafik sigortası limitleri kapsamında teminat sağlayan bir sigorta ürünüdür.

Sınır kapılarında polis tarafından yapılan evrak kontrollerinde bilgisayar ortamından çıktı olarak alınan sigorta belgeleri geçerli olmamaktadır. Bu şekilde mağduriyetlerin yaşanmaması adına Uluslararası Motorlu Taşıt Sigortası evraklarının mutlak suretle orijinal haliyle ibraz edilmesi gerekmektedir.