Sektörel Haberler

UBAK ÜCRETLERİNE İLİŞKİN 2021 YILI ORANI GÜNCELLENMİŞTİR!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı  31318 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 521 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2020 yılı yeniden değerleme oranı % 9,11 (dokuz virgül on bir) olarak belirlenmiş olup, düzenlenen tablolarda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca düzenlenecek belgeler ve verilecek idari para cezalarının yeniden değerleme oranında artırılmıştır.

Buna göre, 2021 yılı içinde taşımacılık ve lojistik sektöründe düzenlenecek belgelerin ve idari para cezalarındaki % 9,11 oranında artışa göre;

  • C2 Yetki Belgesi : 60.667-TL den 66.193-TL’ye
  • L2 Yetki Belgesi : 303.336-TL’den 330.929-TL’ye
  • Uyarma cezası : 90-TL’den 98-TL’ye
  • Taşıt Kartı Ücreti : 454-TL’den 495-TL’ye
  • Çekici ve Tanker Muayene Ücreti : 462-TL’den 503,86-TL’ye
  • SRC Belgesi olmadan araç kullanan şoföre : 429-TL’den 468-TL’ye
  • SRC Belgesi olmayan şoförü çalıştıran firmaya : 1.083-TL’den 1.181-TL’ye
  • SRC 5 Kartı basım ücretinin : 29-TL’den 31-TL’ye çıkarılmıştır.