Sektörel Haberler

UBAK İZİN BELGESİ BAŞVURULARI BAŞLIYOR!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından Derneğimize iletilen bilgilendirme kapsamında;

UBAK İzin Belgesi başvuruları, UBAK İzin Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesinin 6 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi gereğince, firma yetkilileri tarafından e-devlet kapısı üzerinden yapılmaktadır.

Bu kapsamda, 2021 yılı UBAK İzin Belgesi müracaatları ile ilgili işlemler firma yetkililerince e-devlet kapısı üzerinden Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı hizmetlerinden Sınır İşlemleri altında “UBAK İzin Belgesi Dağıtımı Başvurusu” seçeneği seçilerek 01 Eylül – 30 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılabilecektir.

Ayrıca, 2021 yılı UBAK İzin Belgesi müracaatları yapılırken öncelikli olarak e-devlet kapısı üzerinden firmaya ait iletişim bilgilerinin (cep telefonu ve e posta) güncellenmesi gerekmekte olup, söz konusu bilgiler güncellenmeden 2021 yılı UBAK İzin Belgesi dağıtımı başvurusu yapılamayacaktır. İletişim bilgileri güncellendikten sonra 2021 yılı UBAK İzin Belgesi dağıtımı başvurusunda bulunulabilecek ve başvurunun kaydedilmesini müteakiben firmanın iletişim bilgilerine kaydetmiş olduğu cep telefonuna “UBAK İzin Belgeleri dağıtımı başvurunuz alınmıştır.” şeklinde bir bilgilendirme mesajı gönderilecektir. Firmalarımızın bu bildirimi takip etmeleri önem arz etmektedir.

2021 yılında Euro V ve üzeri araçlara UBAK İzin Belgesi tahsis edileceğinden Euro V altı araçlara sahip olan firmaların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

Bu cihetle, Euro V ve üzeri araç sahibi olup, 2021 yılı için UBAK İzin Belgesi almak isteyen Derneğimiz üyesi firmaların 01-30 Eylül 2020 tarihleri arasında e-devlet kapısı üzerinden öncelikle iletişim ve araç norm bilgilerini güncellemeleri, daha sonra UBAK İzin Belgesi dağıtımı başvurusunda bulunmaları hususu önem arz etmektedir.

Konuya ilişkin açıklamalara https://uhdgm.uab.gov.tr/ web adresinden ulaşılması mümkündür.