Sektörel Haberler

UBAK İzin Belgeleri ve Karayolu Karneleri Hakkında

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan duyuruya istinaden,

UBAK İzin Belgeleri ve Karayolu Karneleri doğrudan Bakanlığımızca firmalara tahsis edilmekte olup, söz konusu belgeleri firmalar adına teslim alacak kişiler için (taşıt sürücüleri, gümrük müşavirleri, firma çalışanları vb.) noter onaylı vekaletname talep edilmektedir.

Bu kapsamda, söz konusu belgelerin teslim işlemlerinin kolaylaştırılması amacıyla, Bakanlığımız e-Devlet hizmetlerine yeni bir hizmet olarak “Geçiş Belgesi Teslim Muvafakat İşlemleri Hizmeti” eklenmiş olup, belgeleri teslim alacak kişilerin yetkilendirme işlemleri bu hizmet üzerinde yapılabilecek, yetkilendirilen kişilerden ayrıca noter onaylı vekaletname istenmeyecektir.

“Geçiş Belgesi Teslim Muvafakat İşlemleri Hizmeti” kullanım kılavuzuna buradan ulaşabilirsiniz.

Kaynak: www.und.org.tr