Sektörel Haberler

UBAK İZİN BELGELERİ CEZA PUANLARININ RESMİ YAZI İLE BİLDİRİLMESİ UYGULAMASI KALDIRILMIŞTIR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan 21.06.2021 tarihinde iletilen bilgiye istinaden;

Bilindiği üzere, “UBAK İzin Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi”nin 11 inci maddesi ile UBAK izin belgelerinin kullanımına ilişkin taşımacılara uygulanacak idari müeyyideler ve ceza puanlarına ilişkin hükümler düzenlenmekte olup, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan incelemeler sonucunda UBAK ceza puanları her ay ilgili firmalara yazılı olarak iletilmekte idi.

Bununla birlikte, UBAK ceza puanları 2014 yılından itibaren e-Devlet kapısı üzerinden “UBAK Ceza Puanı Sorgulama” hizmeti kullanılarak sorgulanabilir hale gelmiş, ilgili firmalara yazılı bildirim uygulaması da devam etmekte idi.

Öte yandan, e-Devlet hizmetine rağmen yazılı bildirimin devam ediyor olmasının bürokrasiyi ve özellikle COVID-19 sürecinde kırtasiyeciliği arttırması, ilave maliyete neden olması, yazılı bildirimin ulaşmasında yaşanan gecikmeler veya adres değişikliği gibi nedenlerle bu bildirimlerin firmalara ulaşmadığı ve yazılı bildirim bekleyen firmaların e-Devletten işlemleri yeterince takip edememesi gibi hususlar dikkate alınarak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından UBAK İzin Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesince verilen ceza puanlarının resmi yazı ile de bildirilmesi uygulamasının 01.07.2021 tarihinden itibaren sona erdirilmesi kararı alınmıştır.

01.07.2021 tarihi itibarı ile UBAK ceza puanları yalnızca e-Devlet üzerinden takip edilecek olup herhangi bir itiraz olması durumunda firmalarımızın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına başvuru hakkı saklıdır.

kaynak: www.und.org.tr