Sektörel Haberler

TÜRKMENİSTAN’IN BİR SINIR KAPISI DAHA TRANSİT GEÇİŞLER İÇİN AÇILDI: ARTUK SINIR KAPISI

Muadil Türkmenistan Derneği THADA’nın Derneğimize ilettiği Türkmenistan Transport ve Ulaşım Ajansı resmi kararına göre 25 Haziran 2022 tarihi itibariyle

Lütfabad (İran) – Artuk (Türkmenistan) – Farap (Türkmenistan) – Alat (Özbekistan) – Artuk (Türkmenistan) – Lütfabad (İran) sürücüler ile konvoyla geçişe izin verilmiştir.

Kaynak:  www.und.org.tr