Sektörel Haberler

TRANSİT SÜRE AŞIMLARINDA CEZA UYGULANMAMASI HÜKMÜ SONA ERDİ

Gümrükler Genel Müdürlüğü 62752549 yazısı ile yapmış olduğu duyuruda;

Bakanlığımızca yapılan yeniden değerlendirme sonucunda; İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığınca alınan tedbirlerde nakliye sektörünün hariç tutulduğu göz önüne alınarak, transit süre aşımları ile varış/çıkış gümrük idaresi değişikliklerinin, Covid-19 pandemisi kapsamında alınan tedbirlerden kaynaklandığının tevsik edilmesi durumları hariç olmak üzere 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren başlayacak taşımalarda tespit edilmesi durumunda, mevzuat gereği uygulanması gereken 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesinde yer alan idari para cezasının uygulanması gerekmektedir.