Sektörel Haberler

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınmasi Hakkındaki Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı

24.04.2019 tarihli ve 30754 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 4’ncü, 5’nci, 8’nci, 11’nci, 12’nci, 19’uncu, 20’nci, 21’nci, 25’nci, Geçici 1’nci ve Geçici 3’ncü Maddelerinde değişikliğe gidilmiştir.

Bahsi edilen değişikliklerin birçoğu “duyuru” ile yapılan ertelemelerin yanında hayata geçirilmesi planlanan bazı düzenlemelerle ilgili gelişmeleri ihtiva etmektedir.

  • Tehlikeli madde taşımacılığı verilerinin bağımsız bir veri tabanına “Ulaştırma Elektronik Taşıma Evrakı Sistemi (U-ETES)” kayıt yapılması (sistemin henüz hayata geçmediği/uygulanmadığı bilgisi teyit edildi)
  • Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı görevini ifa eden birisinin iş sözleşmesinde Yönetim Kurulu-Müdür ve başkaca hiçbir resmi görevde bulunamayacağı,
  • Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi alma zorunluluğu,
  • Tarafların sorumluluklarının (dolum yapanın ve gönderenin yükümlülükleri) netleştirilmiş olması,
  • ADR’li araçların (özellikle tankerlerin = FL Tipi) Taşıt Uygunluk Belgeleriyle ilgili olarak 01.07.2020 tarihine kadar yapılan erteleme ve son olarak Karayolları Genel Müdürlüğünün Tünel Kategorileriyle ilgili düzenlemelerini 31.12.2020 tarihine kadar uzatıldığı bilgileri söz konusu değişikliklerin öne çıkan maddeleridir.

Yönetmeliğin orijinal metnine ulaşmak içinhttps://tmkt.uab.gov.tr/uploads/pages/yonetmelikler/tehlikeli-maddelerin-karayoluyla-tasinmasi-hakkindaki-yonetmelik.pdf

Değişikliklerin yeraldığı orijinal metne https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/01/20200118-6.htm

Linklerinden ulaşılabilir.

22.01.2020

Transmot Lojistik