Sektörel Haberler

TAKOGRAF MUAYENELERİNDEN KAYNAKLI CEZALARDA ARTIŞ

Son zamanlarda Derneğimize ulaşan bildirimlerden anlaşıldığı üzere, yurtdışında yapılan kontrollerde sürüş ve dinlenme süreleri ihlali haricinde, takografın montajı, muayenesi ve araç takip sistemlerinin hatalı bağlantısı gibi teknik konulardan dolayı yazılan cezalarda dikkat çeken artış söz konusudur.

Yurtiçinde takograf muayene ve montaj süreci ile ilgili denetimlerin arzu edilen etkinlikte olmaması nedeniyle cezai işlemle karşılaşılmazken, aynı hatalardan dolayı uluslararası nakliyeciler 800 € ila 5.000 € arasında cezai işlemlere maruz kalmaktadır. Yurtdışında yapılan kontrollerde ödenen cezaların tekerrür etmemesi için gerekli tedbirlerin alınması amacıyla, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli yazışmalar yapılmış olup, taşımacı firmaların da, yapılan muayene ve montajların usulüne uygun olup olmadığını kontrol etmelerinin son derece önemli olduğunu hatırlatmak isteriz.

Uzmanlar, nakliyeci firmaların muayene ve montaj süreçlerinin baş şoför ve/veya filo yöneticisi tarafından kontrol edilmesini, takograf muayene işlemlerinde kalibrasyon belgelerindeki tüm adımların uygulanıp uygulanmadığının kontrol edilmesi gerektiği, uzaktan veri indirme amacıyla takograf ile araç takip cihazı arasında kurulan bağlantıların takograf mevzuatına ve teknik dökümanlara uygun olarak yapılıp yapılmadığından emin olmaları gerektiğini ifade etmektedirler. Esaslara uygun olmayan işlemlerin yapılması halinde;

  • Yüksek cezalara maruz kalınması (800 € ila 5.000 €),
  • Takografın düzgün çalışmaması
  • Bazı takograf verilerinin kaybolması
  • Aracın bazı aksamlarının çalışmasının olumsuz etkilenmesi
  • Hareket halinde sürücü kartının slottan dışarı atılması

gibi durumlarla karşılaşılması muhtemeldir.

Bu itibarla, hatalı montaj ve muayenelerden kaynaklı firmanızın muhtemel bir zarara uğramaması için; takograf muayene istasyonları ve araç takip sistem sağlayıcıları arasında bir protokol metni hazırlayarak zararın rücu edileceğinin yazılı olarak kayıt altına alınmasını önemle hatırlatmak isteriz.