Sektörel Haberler

TAKOGRAF CİHAZLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

09 Ocak 2020 tarih ve 31003 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Yönetmelik ile Takograf Cihazları Muayene ve Damgalama Yönetmeliğin’in maddelerinde değişikliğe gidilmiş ve Takograf Cihazları Muayene ve Damgalama Yönetmeliğinin geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi

d) 2008 ve sonrası model araçlar, 10/7/2020 tarihine kadar.” şeklinde değiştirilmiş idi.

04 Temmuz 2020 tarih ve 31175 sayılı Resmi Gazete’ Takograf Cizhazları Muayene ve Damgalama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayınlanmış olup Geçici 3 üncü maddede yeni bir değişiklik yapılmıştır. Değişiklik ile Yönetmeliğinin geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi;

“d) 2006 ve sonrası model araçlar, 1/10/2020 tarihinden sonraki ilk araç muayenesinden önce.” şeklinde değiştirilmiştir.

Yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız

Takograf Cihazları Muayene ve Damgalama Yönetmeliğinin geçici 3 üncü maddesi;

“(1) Yurt içinde taşımacılık yapan ve takograf kullanması zorunlu olan 1996 model ve sonrası araçlarda kullanılan analog veya elektronik takograf cihazlarının, aşağıda belirtilen sürelerde dijital takograf ile değiştirilmesi zorunludur:

a) 1996-1998 model araçlar, 30/6/2016 tarihine kadar.

b) 1999-2001 model araçlar, 31/12/2016 tarihine kadar.

c) 2002-2004 model araçlar, 31/12/2017 tarihine kadar.

ç) 2005-2007 model araçlar, 31/12/2018 tarihine kadar.

d) 2008 ve sonrası model araçlar, 31/12/2019 tarihine kadar.

(2) Yurt içinde taşımacılık yapan ve takograf kullanması zorunlu olan 1996 model ve sonrası araçlarda kullanılan ve birinci fıkrada belirtilen süreç dışında değiştirilmesi gereken analog veya elektronik takograf cihazları, birinci fıkrada belirtilen süreler dikkate alınmaksızın dijital takograf ile değiştirilir. ”