Sektörel Haberler

SÜRÜCÜLERİN SEYAHAT SAĞLIK SİGORTALARI HAKKINDA UYARI

Bildiğiniz üzere Covid 19 salgını tüm ülkelerde artarak devam etmektedir. Zaman zaman sektörümüzde çalışan sürücülerimizin yurtdışında bu hastalığa yakalandığı hususu Derneğimize bildirilmekte ve destek/yardımlar talep edilmektedir. Derneğimiz tarafından, söz konusu takipler yapılmakla birlikte tüm taleplere yanıt verilmeye çalışılmaktadır. Ancak, bazı sürücülerimizin seyahat sağlık sigortalarının geçerlilik tarihinin bittiği veya söz konusu poliçelerin Covid salgını tedavi masraflarını karşılamadığı gibi durumlar ile karşı karşıya kalınabilmektedir.

Söz konusu tedavi masrafları yurtdışında oldukça ciddi rakamlara ulaşabilmektedir. Bu nedenle, gerek sürücülerimizin gerek ise sürücülerine destek vermeye çalışan taşımacılarımızın olası mağduriyetlerinin önlenebilmesini teminen “sürücülerimizin, Covid 19 hastalığını teminat altına alan geçerli bir özel seyahat sağlık poliçesine sahip olmasına” azami özenin gösterilmesi büyük önem taşımaktadır.