Sektörel Haberler

SÜRÜCÜ YAŞ ŞARTI İLE İLGİLİ GEÇİCİ DÜZENLEME

Tüm dünyada yaşanan pandemi süreci nedeniyle konsolosluklara yapılan vize başvurularında sorunlar yaşanabildiği, sürücülerin yurtdışında vizesinin bitmesi veya limanlarda mahsur kalmalarından dolayı taşımacılık sektöründe mağduriyetler yaşandığı belirtilerek, karayoluyla uluslararası eşya taşımacılığı sektöründe çalışan ve belirli kriterleri taşıyan sürücüler için yaş şartına ilişkin iyileştirme taleplerimiz hususlarında Bakanlık nezdinde resmi girişimde bulunulmuştur.

Bu kapsamda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından Derneğimize iletilen yazıda, COVID 19 nedeniyle sürücü teminindeki güçlükler dikkate alınarak, söz konusu salgının karayolu taşımacılık sektörüne etkisinin azaltılmasını teminen, daha önce uygun mesleki yeterlilik belgesi (SRC-3) bulunan sürücülerin;

  • Sürücülük mesleğini icra etmesinde herhangi bir sakınca olmadığına dair son 1 ayda alınmış sağlık raporunu,
  • Geçerli psikoteknik raporunu,
  • Taşıma yapacağı ülkeye ait geçerli vizesini

ibraz etmek suretiyle, 31.07.2020 tarihine kadar Bakanlığımıza müracaat edilmesi halinde, ibraz edilen vizenin bitiş tarihine kadar, mesleki yeterlilik belgesinin geçerliliğinin devam etmesi hususunun uygun bulunduğu belirtilmiştir.