Sektörel Haberler

SERMAYE ŞİRKETLERİNDE KAR DAĞITIM KISITLAMASI 3 AY UZATILMIŞTIR

Türk ticaret kanununun ilgili geçici maddesinde değişiklik yapan Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Sermaye şirketlerine ilişkin sınırlamalar 3 ay uzatıldı

Buna göre, sermaye şirketleri 31/12/2020 tarihine kadar;

  • 2019 yılı net dönem kârının, yalnızca % 25’ine kadarının dağıtımına karar verebilir.
  • Geçmiş yıl kârları ve serbest yedek akçeler dağıtıma konu edilemez.
  • Genel kurulca yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilemez.

İlgili karar aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/09/20200918-7.pdf