Sektörel Haberler

RUSYA’YA YÖNELİK TAŞIMALARDA MACARİSTAN GEÇİŞ BELGESİ TAHSİSİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızdan alınan resmi yazıda,

10 ton altı taşıtlarca kullanılmak üzere ayrılmış olan 1.000 adet Macaristan transit geçiş belgelerinden 250 adedinin, Rusya Federasyonu’na gitmek üzere Ukrayna üzerinden transit geçişlerine müsaade edilmeyen yükleri taşıyan taşıtlara, talep etmeleri halinde söz konusu

Geçiş Belgeleri Yönergenin Ek-2’de yer alan RUS2 güzergah belgelerinin tahsisinin yapılması uygun görülmüştür.

 

kaynak: www.und.org.tr