Sektörel Haberler

Rusya’da Yabancı Taşımacıların Yasak Süresiyle İlgili Yeni Karar

Rus Hükümeti, 30 Haziran 2023 tarihli ve 1078 sayılı bir Yönetmelik yayınlamıştır.

Bu belge, özellikle daha önce yürürlükte olan yabancı araçların ulaşım giriş ve transit yasağını 30 Aralık 2023’e kadar uzatmaktadır.

Ayrıca, aşağıdakilerin sınır ötesi nakliyesini ekleyerek Yönetmeliğin uygulanmayacağı hallerin listesini genişletmektedir:

Spitsbergen takımadalarında Rus makamlarının işlerinde kullanılmak üzere Rusya topraklarından çıkan mallar,
ilaçların, tıbbi cihazların, yedek parçaların ve bunların bileşenlerinin, ham maddelerin, tıbbi cihazların üretimi için malzemelerin üretimi ve kalite kontrolü için dökme, ham maddeler, malzemeler, farmasötik maddeler, referans malzemeler ve reaktifler dahil olmak üzere bitmiş farmasötik ürünler,
Avrasya Ekonomik Birliği’nin Dış Ekonomik Faaliyet Emtia Sınıflandırmasının 30 ve 90. mal grupları altında sınıflandırılan mallar,
kan, insan organları ve dokuları.
Ayrıca, Yönetmeliğin EK-1’inde yer alan muafiyetli eşya listesi değiştirilerek kısaltılmıştır, yani listeden çıkarılan eşya için treyler takas/aktarma işlemi gerekecektir.

Yönetmelik ayrıca, Yönetmeliğin uygulanamadığı nadir kullanım durumları dışında, Ek 1’dekiler de dahil olmak üzere malların Polonya’da kayıtlı araçlarla taşınmasını yasaklar.

St.Petersburg’un, römork takasına / yük aktarmasına izin verilen belirlenmiş gümrük kontrol alanları listesinden çıkarılmıştır.

30 Haziran 2023 tarih ve 1078 sayılı Yönetmeliğin orijinal Rusça linki aşağıdadır.

http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202306300064?index=1

Gayri-resmi İngilizce tercümesi ise ektedir. TIKLAYINIZ

Kaynak: www.und.org.tr