Sektörel Haberler

RUSYA VE KAZAKİSTAN TRANSİT GEÇİŞ BELGELERİNDE SON DURUM

2020 yılına ait Rusya ve Kazakistan geçiş belgelerine ilişkin Geçiş Belgesi Otomasyon Sisteminden (GEBOS) alınan verilerine göre; Rusya ve Kazakistan transit geçiş belge sayılarının azaldığı görülmektedir. Rusya transit geçiş belgeleriyle ilgili olarak, iki ülke Bakanlıkları nezdinde belge teatisi yapılmış ve ilave transit geçiş belgesi temini hususunda anlaşmaya varılmıştır, bahse konu geçiş belgelerinin en kısa zamanda temin edilmesi ve kullanıma açılmasıyla ilgili çalışmalar devam etmekte olup, konuyla ilgili gelişmeler bilahare paylaşılacaktır.

 

GEBOS sisteminden alınan bilgiye göre Rusya ve Kazakistan geçiş belgelerindeki son durum için tıklayınız.