Sektörel Haberler

RUSYA VE KAZAKİSTAN GEÇİŞ BELGELERİYLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğünden Derneğimize iletilen bilgilendirmeye göre; Ülkemiz ile Rusya arasında 28.04.2021 tarihinde imzalanan Protokol gereğince, Türk taşımacılarınca kullanılmak üzere 500 adet ikili frigorifik, 1.500 adet transit (Verhniy Lars güzergahı hariç), 1.000 adet transit (güzergah kısıtlaması olmaksızın), 1.000 adet transit (Rus limanı varışlı) geçiş belgeleri temin edilmiştir.

Diğer yandan, Kazakistan ile yapılan görüşmeler neticesinde, Türk tarafına 2.000 adet transit (güzergah kısıtlaması olmaksızın) ve 5.000 adet transit (Hazar güzergahında /Ro-Ro hattında geçerli) geçiş belgeleri verilmesi hususunda mutabakata varılmıştır.

Buna göre, Bakanlıklarınca yapılan değerlendirme sonucunda,

  • Rusya tarafından temin edilen 500 adet ikili/frigorifik geçiş belgesinin 07.06.2021 itibarıyla,
  • Azerbaycan tek-tip geçiş belgelerinden 1.500 adedinin ise, Rusya transit (Verhniy Lars hariç) geçiş belgesi tahsis edilecek taşımalar ile Kazakistan transit (Hazar güzergahı geçerli) geçiş belgesi tahsis edilecek taşımalar için kullanıma açılması ilgili Yönerge gereğince uygun görülmüştür.

kaynak: www.und.org.tr