Sektörel Haberler

RUSYA ÜZERİNDEN ÜÇÜNCÜ ÜLKELERE YAPILACAK TAŞIMALARLA İLGİLİ BİLGİLENDİRME

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından Rusya üzerinden 3. Ülkelere yapılacak taşımalarla ilgili bir yazı paylaşılmıştır.

Yazıda taşımacılar için bir rehber bulunmaktadır. Bahse konu rehberde, navigasyon mühürleri kullanılarak Rusya’dan üçüncü ülkelere gönderilen malların bölgeden geçişi için gerekli adımlara yer verilmiştir.

Yer alan yazıda şu konulara açıklık getirilmiştir:

  • Taşımacının Sisteme Kaydı
  • Hizmetler için Taşıyıcı tarafından sipariş oluşturma
  • Ücretli Hizmet Sözleşmesinin Sonuçlandırılması
  • Rusya Federasyonu sınır geçiş noktalarına veya kontrol noktalarına giriş
  • Rusya Federasyonu topraklarında uluslararası transit taşımacılığın uygulanması
  • Sınır geçiş noktaları üzerinden Rusya Federasyonu’ndan çıkış