Sektörel Haberler

RUSYA TRANSİT BELGELERİ TÜKENMEK ÜZERE

2020 yılına ait Rusya geçiş belgelerine ilişkin Geçiş Belgesi Otomasyon Sisteminden (GEBOS) alınan verilerine göre; Rusya transit geçiş belgelerinin tükenmek üzere olduğu görülmektedir. Rusya transit geçiş belgeleriyle ilgili olarak, iki ülke Bakanlıkları nezdinde belge teatisi yapılmış ve ilave transit geçiş belgesi temini hususunda anlaşmaya varılmıştır, bahse konu geçiş belgelerinin en kısa zamanda temin edilmesi ve kullanıma açılmasıyla ilgili çalışmalar devam etmekte olup, konuyla ilgili gelişmeler bilahare paylaşılacaktır.

GEBOS sisteminden alınan bilgiye göre Rusya geçiş belgelerindeki son durum için tıklayınız.