Sektörel Haberler

Rusya Tek-Tip ve Azerbaycan 3’ncü Ülke Geçiş Belgeleri Hakkında

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğünün bilgilendirmesine göre;

  • 1.400 adet Rusya tek-tip (ikili/3.ülke) geçiş belgesinin % 20’sinin ülkemizden transit geçilerek yapılacak 3. ülke taşımaları ile ülkemizden millileşmemiş yüklerin taşımasını yapacak taşıtlar için, % 80’inin dönüş yükü kapsamında (ikili/3.ülke) Rusya’dan ülkemize ve/veya ülkemiz üzerinden transit geçme şartı aranmadan yapılacak taşımalar için kullanıma açılması,
  • Ülkemizden transit geçme şartı aranarak yapılacak taşımalar için ayrılan Azerbaycan 3. ülke geçiş belgelerinden 1.000 adedin transit geçme şartı aranmaksızın yapılacak 3. ülke taşımaları için kullanıma açılması

uygun görülmüştür.

Kaynak: www.und.org.tr