Sektörel Haberler

Rusya İkili ve Azerbaycan Tek-Tip Geçiş Belgeleri Hakkında

Bakanlığımızın geçiş belgelerinin kullanım durumu ve kış şartları da dikkate alınarak ülkemiz ihraç ürünlerinin alternatif güzergahlardan daha kolay taşınabilmesini teminen Makamlarınca yapılan değerlendirme sonucunda,

  • Gürbulak/Dilucu Sınır Kapıları kullanılarak Rusya’ya yapılacak ihraç taşımalarına Rusya ikili geçiş belgesi tahsis edilmesi,
  • Azerbaycan tek-tip geçiş belgelerinden 2.500 adedinin Azerbaycan ve/veya Nahçıvan transit geçilerek yapılacak taşımalar için kullanıma açılması,

uygun görülmüştür.

Kaynak: www.und.org.tr