Sektörel Haberler

Rusya Geçiş Belgelerinde Bakanlık Talimatı

RUSYA GEÇİŞ BELGELERİ HUSUSUNDA BAKANLIK TALİMATI

Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğümüzden alınan yazıda Makamlarınca gerçekleştirilen değerlendirme sonucunda;

1.000 adet Rusya ikili geçiş belgesinin yazı tarihi itibariyle, 22.06.2022, kullanıma açılması,

Rusya tarafından temin edilen/edilecek geçiş belgelerinin (transit geçiş belgeleri ile sene başında alınan 3. ülke belgeleri hariç) üçer aylık dönemler halinde kullanıma açılması;

buna göre, 1 Temmuz 2022 tarihi itibariyle 7.500 adet ikili, 2.500 adet tek-tip (ikili/3. ülke),

1 Ekim 2022 tarihi itibariyle 6.250 adet ikili, 2.000 adet tek-tip (ikili/3. ülke) geçiş belgelerinin kullanıma açılması,

Rusya tek-tip & Universal (ikili/3.ülke) geçiş belgelerinin % 60’ının ülkemizden transit geçilerek yapılacak 3.ülke taşımaları ile ülkemizden millileşmemiş yüklerin taşımasını yapacak taşıtlar için kullanıma açılması,

İran-Türkmenistan güzergahının açılmış olduğu dikkate alınarak, Gürbulak/Dilucu/Esendere Sınır kapılarından çıkış yaparak Orta Asya ülkelerine taşıma yapacak firmalara Rusya transit geçiş belgesi tahsis edilmemesi,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinde muhafaza edilen 900 adet Kazakistan tek-tip ile 900 adet Kazakistan transit geçiş belgesinin kullanıma açılması,

Transit taşımalar için ayrılan Azerbaycan geçiş belgelerinin, Kazakistan tek-tip (Hazar) ve/veya Kazakistan transit (Hazar) belgelerinin yanı sıra Rusya transit (Verhniy Lars hariç) geçiş belgesi tahsis edilmiş taşımalar için tahsis edilmesine devam edilmesi,

Azerbaycan tarafından temin edilen 5.000 adet ilave transit geçiş belgesi ülkemize ulaştıktan sonra bu güzergahlar için transit geçiş belgelerinin dağıtımının yapılması

Bakanlığımızca uygun bulunmuştur.

Kaynak: www.und.org.tr