Sektörel Haberler

Rusya Geçiş Belgeleri Hakkında Önemli Bilgilendirme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü) tarafından iletilen duyuruda “06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş ili Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde iki farklı deprem meydana gelmiş olup, 08.02.2023 tarihli ve 32098 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde 08.02.2023 Çarşamba günü saat 01:00’dan itibaren üç ay süreyle olağanüstü hal ilan edilmesine karar verildiği, yaşanan afet sonrasında, Bakanlığımız görev alanına giren konularda depremden etkilenen taşımacılarımız ile vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamasını teminen çeşitli tedbirler alındığı ve sağlanan kolaylıkların Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından sektöre duyurulduğu” bildirilmektedir.

İlgili resmi duyuruda yer alan açıklamanın devamı aşağıdaki gibidir:

“Diğer yandan, uluslararası karayolu taşımacılığı anlaşmaları ve bu anlaşmalara bağlı olarak imzalanan Protokoller kapsamında Bakanlığımızca temin edilen geçiş belgelerinin ülkemiz taşımacılarına dağıtım işlemleri, Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi çerçevesinde yürütülmektedir.

Ülkemiz ile Rusya arasında uzun yıllar boyunca 9.000 adet ikili, 6.000 adet transit ve 1.500 adet 3. ülke geçiş belgesi teati edilirken 16 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirilen Türk-Rus Kara Ulaştırması Karma Komisyon (KUKK) Toplantısı ile ikili geçiş belgesi sayısı 20.000‘e, transit geçiş belgesi sayısı 35.000‘e, 3. ülke (ikili ve 3. ülke taşımalarında geçerli tek-tip) geçiş belgesi sayısı ise 6.000‘e yükseltilmiştir.

İmzalanan Protokol gereği, Rusya ikili geçiş belgeleri üçer aylık dönemler halinde kullanıma açılmakta olup, Ocak-Mart döneminde ikili taşımalar için toplam 5.500 adet belge kullanıma

açılmıştır (2022 yılının aynı dönemi için kullanıma açılan belge sayısı ise 2.250 adettir). Geçiş belgesi kotasında yaşanan artışa rağmen, Rusya’ya yönelik taşımalarımızın da aynı oranda artması sonucunda ilk dönem için kullanıma açılan ikili geçiş belgelerinin kısa süre içerisinde tükenmesi öngörülmektedir.

Afet bölgesindeki firmalarımızın özellikle Rusya’ya yoğun olarak taşıma gerçekleştirdiği dikkate alındığında, deprem nedeniyle mağdur olan firmalarımızın taşımalarına devam etmesinin sağlanması ve bölgenin ticaretine katkı sağlanması amacıyla, Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesinin 22 nci Maddesi ve 20.03.2023 tarihli ve 1048371 sayılı Makam Olur’u ile merkez adresleri olağanüstü hal ilan edilen illerde yer alan firmalara, olağanüstü hal sürecinde, mevcut belge sayısı da dikkate alınarak Rusya tek-tip (ikili/3. ülke) geçiş belgelerinin tahsisi uygun görülmüştür.

Buna göre, Rusya ikili geçiş belgelerinin tükenmesini müteakip söz konusu Olur kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü) başvuracak firmalara, bakiye tek-tip geçiş belgelerinden tahsis işlemi gerçekleştirilecektir.

Kaynak: www.und.org.tr