Sektörel Haberler

Rusya Geçiş Belgeleri Dağıtım Sistemi Hakkında Yeni Bilgilendirme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın bilgilendirmesinde ülkemiz ile Rusya arasında uzun yıllar boyunca 9.000 adet ikili, 6.000 adet transit ve 1.500 adet 3. ülke geçiş belgesi teati edilirken 16 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirilen Türk-Rus KUKK Toplantısı ile ikili geçiş belgesi sayısı 20.000’e, transit geçiş belgesi sayısı 35.000’e, 3. ülke (ikili ve 3. Ülke taşımalarında geçerli tek-tip) geçiş belgesi sayısı ise 6.000 yükseltildiği bildirilmektedir.

Alınan bilgilendirmede, Rusya ikili geçiş belgeleri önceki yıllarda aylık kullanıma açılırken Rusya tarafının kota artışı karşısında belgelerin üçer aylık dönemler halinde kullanıma açılması şartı üzerine bu husus imzalanan Protokol’e derc edilmiş, bu minvalde dağıtım esasları belirlenmiştir.

Öte yandan, afet bölgesindeki firmalarımızın özellikle Rusya’ya taşıma gerçekleştirdiği dikkate alınarak, 06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli deprem sonrasında taşıma yapamayan ve mağdur olan firmalarımızın ikili geçiş belgeleri tükendikten sonra da taşımalarına devam etmesi ve depremin getirdiği olumsuzluklar karşısında bölgenin ekonomisine katkı sağlanması amacıyla, olağanüstü hal kapsamında, olağan üstü hal süresi ile kısıtlı olmak kaydıyla, tek-tip geçiş belgelerinin söz konusu firmalara dağıtımına devam edilmesi kararlaştırılmıştır.

Yönerge kapsamında Rusya tek-tip geçiş belgelerinin % 25’i beyana dayalı dönüş yükü belgesi şeklinde, her ay 125 adet olarak dağıtılmaktadır. Buna göre, 2023 yılı için 1.500 adet tek-tip geçiş belgesinden toplam 375 adet belge ilk 3 aylık dönemde kullanıma açılmıştır. Bu belgelerden sadece 49 adedinin kullanılmış olarak iade edildiği görüldüğünden, afet bölgesindeki firmalara, Bakanlıkları yazıları ile kullanıma açılacağı bildirilen geçiş belgeleri muhafaza edilerek, beyana dayalı belgelerden tahsis işlemi gerçekleştirilmiştir. Bakanlıkları yazısı tarihi itibariyle afet bölgesindeki firmalarca bu kapsamda alınan belge sayısı 9’dur.

Bununla birlikte, Rusya’ya yönelik taşımalarımızdaki artış, beyana dayalı tek-tip geçiş belgelerinin kullanım sayıları, Derneğimizin (UND) yazısı ile firmalarımızdan Bakanlıklarına iletilen talepler dikkate alınarak;

1) Rusya ikili geçiş belgelerinin planlanan şekilde dağıtımına devam edilmesi,

(İkinci dönem, Nisan – Haziran : 5.500, Temmuz-Eylül : 5.500, Ekim-Aralık : 4.500)

2) Ülkemizi transit geçme şartı ile dağıtımı devam eden bakiye Rusya tek-tip geçiş belgelerinin II. (Nisan-Haziran), III. (Temmuz-Eylül) ve IV. (Ekim-Aralık) dönemlerde de, ikili geçiş belgelerinin tükenmesine müteakip her dönem için 1.000 adet olmak üzere ikili taşımalar için kullanıma açılması,

3) Dönüş yükü kapsamında her ay 125 adet olarak kullanıma açılan beyana dayalı tek-tip geçiş belgelerinin, II. Dönem ikili geçiş belgeleri 31 Mart 2023 tarihi itibariyle genel kullanıma açılıncaya kadar, *24.03.2023 tarihi itibariyle genel kullanıma açılması, (1.000 adet) bakiye tek-tip geçiş belgelerinin ise eşit sayıda II., III. ve IV. Dönem geçiş belgelerine ilave edilerek diğer tek-tip geçiş belgeleri ile birlikte dağıtılması,

4) 500 adet tektip geçiş belgesinin ise ülkemiz üzerinden transit geçilerek yapılacak 3. ülke taşımaları ile millileşmemiş yükler için yapılan taşımalarda taşımacılarımıza dağıtımına devam edilmesi

Bakanlığımızca uygun görülmüştür.

Kaynak: www.und.org.tr