Sektörel Haberler

Rusya Federasyonu’na Taşınan Yarı-Römorkların Geçiş Belgesinden Muaf Tutulması Hakkında

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğünden iletilen bilgilendirmeye göre;

Ro-Ro gemileri ile Rusya Federasyonuna (RF) taşınan yarı-römorkların geçiş belgesinden muaf tutulması uygulamasının 01.11.2022 tarihinde başlayacağının bildirilmesine rağmen henüz başlamadığının tespit edilmesi üzerine RF makamları nezdinde girişimlerde bulunulmuştur. Bu çerçevede RF Federal Gümrük Servisinden alınan cevapta, söz konusu uygulamanın Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) Gümrük Kodu hükümlerine aykırı olmadığının değerlendirildiği ve kurumlarınca uygulamanın başlamasına itirazlarının bulunmadığı, bununla birlikte eşyanın Türkiye’den RF’ye denizyolu taşımacılığı dahil römork / yarı-römork ile tek bir taşıma belgesi eşliğinde taşınması durumunda “Eşyaların Karayolundan Uluslararası Nakliyatı İçin Mukavele Sözleşmesi”nin 35’inci maddesi uyarınca taşıma belgesine gerekli meşruhatın düşülmesi gerektiğinin değerlendirildiği, öte yandan eşyanın RF limanına ulaşmasından sonra AEB üyesi ülkelerden birisine yeni bir taşıma belgesi eşliğinde taşınması durumunda ise AEB Gümrük Kodunun 29’uncu bölümünde yer alan hükümler uyarınca eşyanın geçici ithalat rejimi kapsamında taşınmasının tavsiye edildiğinin belirtildiği ifade edilmektedir.

Kaynak: www.und.org.tr