Sektörel Haberler

RUSYA FEDERASYONUNA GERÇEKLEŞTİRİLEN İHRACAT VE TAŞIMALAR HAKKINDA

Türk ve Rus Makamları arasında gerçekleştirilen Üçüncü Ro-Ro Çalışma Grubu toplantısında, ülkelerimiz arasında düzenli Ro-Ro hatları kurulması, Rusya’nın Karadeniz Limanlarının ilgili taşımalar bakımından mevcut durumu ile bu alanda yaşanan sorun ve çözüm önerileri ele alınmıştır.

Toplantıda alınan kararlardan bir diğeri de, ihracatçılarımız ve taşımacılarımızca karşılaşılan güncel sorunların ve beklentilerin derlenerek Rus Muhataplarına iletilmesidir.