Sektörel Haberler

RUSYA FEDERASYONU MENŞEİ ŞAHADETNAME DEĞİŞİKLİK KARARI

Moskova Büyükelçiliği Gümrük Müşavirliğinden edinilen bilgilendirmeye göre; Avrasya Ekonomik Komisyonunun (AEK) 18.04.2020 tarihinde yürürlüğe girmiş olan 03.04.2020 tarihli ve 36 sayılı

Kararı ile COVİD-19 Koronavirüs enfeksiyonunun yayılmasını önlemeye yönelik tedbirlerin uygulamasıyla ilgili olarak, 60 sayılı AEK Kararında değişiklikler yapılmıştır.

Bahse konu Kararın yürürlüğe giriş tarihi olan 18.04.2020 tarihinden 30.09.2020 tarihine kadar, malların menşe ülkesinin teyidinin basitleştirilmesi amacıyla, gümrük beyannamesi tescil tarihinden itibaren en geç 6 ay içinde menşe şahadetnamelerinin aslının ibraz edilmesi kaydıyla elektronik veya basılı bir kopyasının kabul edilebileceği belirtilmektedir. Bu durumda beyan sahibi, mala ilişkin orijinal menşe belgesini belirtilen süre içerisinde gümrük makamına gönderme yükümlülüğünü, şahadetnamenin kopyasının üzerine elle yazması gerekmektedir. Öngörülen süre içerisinde orijinal menşe belgesinin ibraz edilmemesi durumunda, menşei teyit edilmemiş kabul edilecektir.