Sektörel Haberler

KRİTİK MALZEME İTHALAT SÜRECİNDE DEĞİŞİKLİK

İhracatçı ülke tarafından kritik malzeme ithalatında istenilen ithal şahadetnamesi uygulaması, 1995 yılında yayımlanan ithalat yönetmeliği kapsamından çıkarıldı.

Ticaret Bakanlığı’nın Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan ithalat yönetmeliği ile 31 Aralık 1995 tarihli ithalat yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.

Değişiklikle, söz konusu yönetmeliğin 13. maddesi ile düzenlenen “ithal şahadetnamesi ile ilgili taahhütname”yi içeren 13. madde yürürlükten kaldırıldı. Düzenleme 30 gün sonra yürürlüğe girecek.

Yürürlükten kaldırılan madde şöyle:

“Madde 13- İhracatçı ülke tarafından, kritik malzeme ithalatında, istenilen ithal şahadetnamesine ilişkin başvurular, Müsteşarlıktan sağlanacak ithal şahadetnamesi, formüleri, proforma fatura ve örneği Yönetmeliğe ekli taahhütname ile Müsteşarlığa yapılır.

Müsteşarlıkça onaylanan ithal şahadetnameleri ilgili yerlere gönderilir. Taşıdıkları tarihten itibaren 3 ay geçerli olan bu belgelerin süresinin uzatılması mümkün değildir.”