Sektörel Haberler

KORONAVİRÜS TEDBİRİ KAPSAMINDA MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ HAKKINDA GEÇİCİ SÜRELİ DÜZENLEME

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğünden Derneğimize gelen 17.12.2020 tarih ve 70833 Sayılı yazıda; Koronavirüs tedbirleri kapsamında eğitimlerin yapılamadığı, daha evvel yapılan eğitimlere katılanların da sınavların ertelenmesi nedeniyle mağduriyetlerin yaşandığı ifade edilerek geçici süreli düzenlemeye gidildiği ifade edilmektedir.

16.12.2020 tarih ve 70241 Sayılı Bakanlık Oluru ile yapılan Geçici Süreli Düzenlemede; Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 40. Maddesinin 34.ncü fıkrasında belirtilen “mesleki yeterlilik belgesi” şartının sağlanamaması veya sonradan kaybedilmesi halinde; yetki belgesi sahiplerinden “……bu eksikliği otuz gün içinde sağlamaları şarttır” hükmünün yaşanan sıkıntıların ortadan kalkmasına müteakip yeniden bir karar verilinceye kadar aranmaması hususu uygun görülmüştür.