Sektörel Haberler

Konteyner Taşıyan Araçlarda Bulunması Gereken Güvenli̇k Si̇stemleri̇ Hakkında Bi̇lgi̇lendi̇rme

Sarp Gümrük Müdürlüğümüzden alınan yazıda, Müdürlüklerince konteyner taşıması yapan ticari taşıtlarla ilgili olarak yapılan harici kontrollerde zaman zaman konteyner taşımasına uygun olmayan araçlarla taşımaların yapıldığı tespit edildiği bildirilmektedir.

Konu ile ilgili olarak Bakanlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 20.09.2012/19554 tarih/sayılı tasarruflu yazılarında özetle; yazıları eki İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’nün “Konteyner taşıyan araçlarda bulunması gereken güvenlik sistemleri” ile ilgili olarak 30/12/2008 tarihli 14315-210568 yazıları doğrultusunda işlem yapılması ile uygulamada gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerektiği belirtilmektedir.

Bu itibarla bahsi geçen yazıda söz konusu hususların tekrar hatırlatılmasının faydalı olacağı değerlendirilmiş olup, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’nün mezkur yazısında; yapılan denetimlerde, konteyner taşıyan araçlarda standart kilitleme ekipmanlarının bulunmadığı, kullanılmadığı veya bunun yerine demir çubuk gibi cisimlerle konteynerin sabitlenmeye çalışıldığı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 65/1-h maddesinde; “Yükün karayoluna değecek, düşecek, dökülecek, saçılacak, sızacak, akacak, kayacak, gürültü çıkaracak şekilde yüklenmesi yasaktır.

Bu bent hükümlerine uymayanlar …… TL idari para cezası verilir…” hükmüne amir olduğu, Türk Ceza Kanunu’nun 179/2 nci maddesinde; “Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” hükmünün yer aldığı,

Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmeliğinin Ek VIII’de yer alan “Üst Yapı İle İlgili Hususlar”başlığı altındaki 3 üncü maddesinde; Sökülebilen üst yapılar (Swap Bodies) ve konteynerları taşıyacak olan araçların üst yapılarında, bu amaca uygun her biri sökülebilen üst yapı ve konteyner için dört köşesinden bağlantı olanağı sağlayan en az dört adet konteyner kilidi olmalıdır.

3.1- Kilit yerleşimi kamyon ve tam römork için bu ekin Şekil 1’ inde, yarı römork için ise Şekil 2’sinde belirtilmiştir.

3.2- Konteyner ile taşıyıcı araç veya alt yürüyüş grubu arasındaki bağlantı form geçmeli olmalı, konteynerkilitleri takımsız kullanılabilmeli ve emniyete alınıp bağlantısının yapılmış olduğu ilk bakışta görülebilmelidir.

3.3- Taşıma esnasında konteyneri taşıdıkları uygun araca bağlayan kilit sistemi form ve mukavemetaçısından çektirme yöntemi ile konteyner sağa, sola, öne, arkaya ve yukarı doğru olası hareketlerini de engellemelidir.

3.4- Kilitler form geçmeli olmalı, normal yol şartlarında kendiliğinden çözülmemelidir.

3.5- Kilit ekipmanları, ISO 3874 standardının 9.3, A3 ve A4 maddelerine uygun olmalıdır.” denildiği,

Yukarıda belirtilen kilit sistemini bulundurmayan araçların aşırı hız, ani fren ve manevraları sırasında konteynerlerin araç üzerinden kayma ve savrulma suretiyle karayoluna düşmesi sonucunda diğer yol kullanıcılarının can ve mal güvenliğinin büyük ölçüde tehlikeye düştüğü ve karayolunda trafik akışında olumsuzluklar yaşandığı görülmektedir.

Bu nedenle, konteynır taşımacılığı yapan araçlardan belirtilen standartları taşımayanların sınır kapımızdan Ülkemize girişlerine gerekli şartlar sağlananıncaya kadar izin verilmeyeceği ayrıca yurt dışına geri dönüşü sağlanacağı gümrüğümüzce bildirilmiştir.

Karayollarında yapılan denetimlerde ise kilit sistemi bulunmayan, kullanılmayan veya standart dışı kilit sistemi olan araçların tespiti halinde hangi gümrük sahasından giriş yaptığı öğrenilerek ve Türk Ceza Kanunu’nun 179’uncu maddesine göre adli işlemlerin başlatılması amacıyla bu somut tehlikeyi ortaya koyan bir tutanak tanzim edilmek suretiyle ülkemize girişinde ihmali olanlar ile aracın işleten, yükleyen ve sürücüsü hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulacağı, ayrıca belirtilen yükleme kurallarına uymayanlar hakkında Karayolları Trafik Kanunu’nun 65/1-h maddesi uyarınca cezai işlem uygulanacağı belirtilmiştir.

Konteyner taşıyacak üyelerimizin yukarıda kanun ve bilgiler çerçevesinde taşımalarını gerçekleştirmeleri ve ilgili kurallara riayet edilmesini önemle rica ederiz.

Kaynak: UND