Sektörel Haberler

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURU FORMLARINDA 27/03/2020 TARİHİ İTİBARİYLE BAZI DEĞİŞİKLİKLERİN YAPILMASI

Bilindiği üzere, 22/03/2020 tarihinde İŞKUR tarafından kısa çalışma ödeneği hakkında duyuru yayımlanmış ve Covid-19 salgınından olumsuz etkilendiği gerekçesiyle kısa çalışma uygulamak isteyen işverenlerin, 23.03.2020 tarihinden itibaren bağlı bulundukları Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ve Hizmet Merkezlerinin elektronik posta adreslerine gerekli belgeleri göndermek suretiyle başvurabileceği ve kısa çalışma ödemelerinin, Bakanlığın Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca yapılacak uygunluk tespitinin ardından gerçekleştirileceği bildirilmişti.

26/03/2020 tarihinde İŞKUR tarafından kısa çalışma ödeneği kapsamında talep edilen belgelerde bazı değişiklikler yapılmıştır. Yapılan son değişiklikler ile başvurularda 27/03/2020 tarihinden itibaren yayımlanan yeni formların kullanılması gerekmektedir.

Kısa çalışma ödeneği başvuru ek listesi aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

  1. Kısa Çalışma Yönetim Kurulu Kararı (Şirket)
  2. Kısa Çalışma Talep Formu ( Değişiklik yapıldı)
  3. Kısa Çalışma Yaptırılacak İşçilere İlişkin Bilgileri İçeren Liste (Değişiklik yapıldı)
  4. Kısa Çalışma Uygunluk Testine İlişkin Belgeler
  • Çalışma süresinin azaltıldığını veya faaliyetinin kısmen/tamamen durdurulduğunu ortaya koyan belgeler (örneğin; ücret bordroları, puantaj kayıtları, üretimin-hizmetin ve/veya ihracatın azaldığına, siparişlerin ve /veya sözleşmelerin iptal edildiğine dair vb. belgeler) ile
  • Resmi makamlar tarafından faaliyeti durdurulan işyerleri kapsamında olduğuna daire diğer belgeler
  1. Kısa Çalışma Başvurularında Kullanılacak Elektronik Posta Adresleri (Değişiklik yapıldı)

 

Son yayımlanan talep formu, işçi listesi ve e-posta adreslerine aşağıda ki linkten ulaşabilirsiniz.

 

https://www.iskur.gov.tr/isveren/kisa-calisma-odenegi/basvuru-icin-gerekli-belgeler-ve-il-iletisim-adresleri/

30.03.2020

Transmot Lojistik