Sektörel Haberler

KAZAKİSTAN’DA PCR TESTİ ZORUNLULUĞU UYGULAMALARINDA SON DURUM

Malumları olduğu üzere, Kazakistan’a yapılan transit taşımalar için Kazakistan’a giriş yapacak tır sürücülerinin ateş kontrolüne ve ankete tabi tutulacağı, ikili taşımalar için ise Kazakistan’a giriş yapacak tır sürücülerinden azami 72 saat öncesinden alınmış PCR test sonucu talep edileceği daha önce sektörümüzle paylaşılmıştı.

Astana Ticaret Müşavirliğimizden gelen son bilgilere göre;

  • Atyrau / Kurmangazi (Rusya-Kazakistan sınırı) gümrüğünde ikili taşımaların yanı sıra transit taşımalar için de PCR testi talep edildiği,
  • Sürücüler tarafından Rusya’da Kazakistan sınırına yakın bir bölgede (“OOO MedExpress Tıp Merkezi” tarafından) yaptırılan test sonuçlarının sahte olduğu gerekçesiyle Kazakistan gümrük/sağlık görevlilerince kabul edilmediği,
  • Kazakistan sınır geçişinde halen Kazak Makamlarınca test imkanı sağlanmadığı,
  • Rusya’da yaptırılan testlerin kabul edilmemesi nedeniyle Kurmangazi’de yoğun bir araç birikimi oluştuğu, araçların Rusya içerisine geri yönlendirilmek istendiği ve yeni/orijinal test sonucuyla gelmelerinin talep edildiği öğrenilmiştir.

Üyelerimizin maddi kayıp yaşamaması ve operasyonlarına kesintisiz devam edebilmeleri için sürücülerimizin bahse konu (“OOO MedExpress Tıp Merkezi) tıp merkezinden test sonucu almamaları önem arz etmektedir.