Sektörel Haberler

KAZAKİSTAN VE RUSYA GEÇİŞ BELGELERİ HAKKINDA

Rusya ve Kazakistan transit geçiş belgeleri Mart ayı içinde tüm sınır kapılarımızda tükenmiştir.

Her iki ülke geçiş belgelerinin alınmasıyla ilgili olarak, Bakanlığımız nezdinde yoğun çalışmalar yürütmüş olup, bahse konu ülkelerle mutabık kalınan ek belgelerin temini süreci yakından takip edilmektedir.

Geçtiğimiz hafta verilmesi kabul edilen 3.000 adet ilave Kazakistan transit geçiş belgesinin bu gece dağıtıma açılması beklenmektedir.

Rusya tarafından verilecek 5000 adet transit geçiş belgesinin ise gelecek hafta teslim edileceği bilgisi alınmış olup, gelişmeler bilahare paylaşılacaktır.