Sektörel Haberler

KAZAKİSTAN TRANSİT GEÇİŞ BELGELERİ TEMİN EDİLDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız tarafından yayınlanan resmi açıklamada;

“Orta Asya ülkelerine yapılan taşımalarda yaşanan sıkıntılar ve taşımacılarımızdan Bakanlığımıza gelen talepler de dikkate alınarak, Bakanlığımızca Kazakistan tarafı ile yürütülen yoğun diplomatik girişimler neticesinde ilave 2.000 adet transit geçiş belgesi (liman kullanım şartı aranmaksızın) konusunda mutabakat sağlanmış olup, bu kapsamda belgeler basım işlemleri tamamlanarak bugün itibariyle Nur-Sultan Büyükelçiliğimize teslim edilmiştir. İlave transit belgeler, ülkemize ulaşmasına müteakip taşımacılarımıza dağıtılmak üzere sınır kapılarımıza gönderilecektir.” bilgisi paylaşılmıştır.

Kazakistan Transit geçiş belgelerinin ülkemiz sınır kapılarına ulaştırılacağı tarih henüz netleşmemiş olup gelişmeler takip edilmektedir.