Sektörel Haberler

Kazakistan Tektip Geçiş Belgeleri Hakkında

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğünden Derneğimize gelen bilgilendirmeye göre; Geçiş Belgeleri Dağıtım Esasları Yönergesi’nin 18. maddesinin A/Dağıtım Usulü bölümünün birinci fıkrası gereğince, Kazakistan tek tip geçiş belgelerinin %90’ı yükün tamamı Kazakistan varışlı olan taşımalar ile parsiyel taşımalara, %10’u ise dönüş yükü taşımalarına tahsis edilmektedir.

Buna göre, Kazakistan’a yapılacak ikili taşımalarımızı aksamadan devam edebilmesini teminen TOBB’da mevcudu bulunan dönüş yükü taşımaları için kullanımda bulunan Kazakistan tek tip geçiş belgelerinin tamamına Kazakistan’a ihraç taşıması yapacak olan taşıtlar için kullanıma açılması uygun görülmüştür.

19.11.2019
Transmot Lojistik