Sektörel Haberler

KAZAKİSTAN GEÇİŞ BELGELERİNDE SON DURUM

2.06.2021 tarihi itibariyle Kazakistan ikili geçiş belgeleriyle ilgili son durum şöyledir:

Kazak ikili belge toplam 319 adet (235 kapılarda ve 84 adet transferde olmak üzere)

Kazakistan’dan ilave geçiş belgelerinin temin edilebilmesi ve taşımaların aksamadan devamının sağlanması amacıyla en üst düzeyde yetkili kurumlar nezdinde çalışmaları ve girişimleri yoğun şekilde devam etmekte olup, bu husustaki gelişmeler sektörümüzle bilahare paylaşılacaktır.

kaynak: www.und.org.tr