Sektörel Haberler

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı

14 Ocak 2023 tarihli ve 32073 sayılı Resmi Gazete ile “Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlandı.

Yayımlanan Yönetmelik Değişikliğinde sektörümüzü ilgilendiren bir çok düzenleme bulunmakla birlikte öncelik ve önem arz eden hususlar şöyledir;

1) C2 yetki belgeleri başka bir işleme gerek kalmaksızın ve taşıt kartı ücreti ile yetki belgesi değişim ücreti alınmaksızın aynı geçerlilik tarihi esas alınarak L2 yetki belgesi ile değiştirilecektir.

2) 14.01.2023 tarihinden önce düzenlenmiş ve geçerli bulunan L2 yetki belgesi geçerlilik tarihlerine, başka bir işleme gerek kalmaksızın 10 yıl ilave edilecektir.

3) 14.01.2023 tarihinde geçerli C2 ve L2 yetki belgesi bulunan gerçek veya tüzel kişilerin, geçerli bulunan C2 yetki belgeleri başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilecek ve C2 yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı bulunan taşıtlar, ücret alınmadan aynı firmanın L2 yetki belgesi eki taşıt belgesine ilave edilecektir. Bu düzenleme çerçevesinde, C2 yetki belgesi iptal edilenlerin, L2 yetki belgesi eki taşıt belgesine yeni ilave edecekleri ilk 150 adet taşıt için taşıt kartı ücretinde %90 indirim uygulanacaktır.

4) Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte ve alt düzenleyici işlemlerinde C2 yetki belgesine yapılmış olan atıflar L2 yetki belgesine yapılmış sayılacaktır.

5) 14.01.2023 tarihinden itibaren C2 yetki belgesi talepleri karşılanmayacaktır.

6) U-ETDS Veri Girişi Zorunluluğu 1.1.2024 tarihine kadar aranmayacaktır.

7) L2 yetki belgesi sahiplerinin asgari kapasite şartını %60 oranında kaybetmesi halinde, faaliyetleri geçici olarak durdurulacaktır.

8) 1.1.2020 – 14.1.2023 tarihleri arasında;

a) C3, L1, M2, N2 veya P2 yetki belgesine sahip olan gerçek veya tüzel kişilerin L2,

b) C2, L2 veya M2 yetki belgesi eki taşıt belgesinde sözleşmeli olarak çekici veya kamyon cinsi taşıtları kayıtlı olan gerçek veya tüzel kişilerin L2,

c) C2, L1, L2, M1, M2, N1 veya N2 yetki belgesi eki taşıt belgesinde sözleşmeli olarak çekici, kamyon veya kamyonet cinsi taşıtları kayıtlı olan gerçek veya tüzel kişilerin K1,

yetki belgesi müracaatında bulunmaları halinde; 1/7/2023 tarihine kadar uygulanmak üzere, yetki belgesi ücretinde %75 indirim uygulanacaktır.

9) Yönetmeliğin ücret tablosundaki “L2” simgesinin bulunduğu satırda yer alan “397.162” ibaresi “664.046” şeklinde değiştirilmiştir.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde yapılan değişikliklere ilişkin Resmi Gazete linki ve eski / yeni düzenlemelere ilişkin karşılaştırma tablosu haberin eklerinde yer almaktadır.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde yapılan değişikliklere ilişkin eski / yeni karşılaştırma tablosuna ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Kaynak: www.und.org.tr