Sektörel Haberler

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNE YAPILACAK BİLDİRİMLER

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğünce ,

Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında, yetki belgesi sahibi firmaların, firmalarında meydana gelen unvan, adres, sermaye, kişilere ilişkin değişiklikleri bağlı bulundukları Bölge Müdürlüklerine bildirmekle yükümlü oldukları belirtilmiş olup yönetmeliğin 30. Maddesinin 2.fıkrasının (b) bendinde yer alan “Pay sahipliği bakımından hisselerinin asgari %51’i aynı gerçek veya tüzel kişilere ait olan tüzel kişilerin uluslararası eşya taşımacılığı yetki belgelerinin eki taşıt belgelerinde kayıtlı özmal taşıtlar; Bakanlıktan önceden izin alınmak suretiyle bunlar arasında müştereken kullanabilmelerine” imkân tanıyan iş ve işlemlerin de daha hızlı ve verimli yürütülebilmesi amacıyla Genel Müdürlük yerine Bölge Müdürlüklerince yapılmasının uygun bulunduğu bildirilmiştir.