Sektörel Haberler

İZİNLİ GÖNDERİCİ KAPSAMINDA TIR KARNE KULLANIMINDA KOLAYLAŞTIRMA

İzinli Gönderici Statüsü kapsamında TIR Karne kullanım prosedürlerinde değişikliğe gidilmiş ve yapılan kolaylaştırma kapsamında TIR Karnelerinin, gerekli tescil işlemlerini yaptırılması amacıyla fiziki olarak hareket gümrük idaresine gönderilmesi gerekliliği uygulamasına son verilmiştir.

Yeni uygulama kapsamında TIR Karnesi ve ilgili evraklar hareket gümrük idaresine ibraz edilmeden TIR İhracat Özet Beyanı elektronik ortamda tescil edilecek, tescil işlemi akabinde araç İzinli Gönderici tarafından mühürlenerek sınır (çıkış) gümrük idaresine sevk edilecek, TIR Karnesi üzerine vurulacak gümrük mühürleri ve Volet-1 ile Volet-2 işlemleri sınır gümrük idaresi tarafından yapılarak araç yurtdışı edilecektir.

Uygulama kapsamında İzinli Göndericilere sağlanan tüm kolaylaştırıcı uygulamalardan (sınır kapısından öncelikli geçiş, daha az kontrol vb.) yararlanılmaya devam edilecektir.

İzinli Gönderici statüsü kapsamında TIR Karnesi işlemleri aşağıdaki şekilde gerçekleştirecektir;

İzinli gönderici, ihracat yükü taşıyacağı TIR Karnesi kapsamında tescil edeceği TIR İhracat Özet Beyanın üzerinde yalnızca ilk taşıma senedinde İGXXXXXXXX kodlu izinli göndericiye ait özel tipte mühür numarasını beyan ederek TIR İhracat Özet Beyanı tescil edecek,
İzinli gönderici tesisinde yüklenen ve TIR karnesi kapsamında ihracat eşyası taşıyan araç için TIR Karnesi ve ekli belgeler fiziken hareket gümrük idaresine sunulmayacak,
TIR Karnesi ve ekli belgeler fiziken hareket gümrük idaresine sunulmadan, ilgili firma temsilcisi tarafından TIR İhracat Özet Beyan numarası ve İGXXXXXXXX kodlu izinli göndericiye ait özel tipte mühür numarası hareket gümrük idaresine beyan edilecek,
Hareket gümrük idaresinde ilgili memur tarafından sunulan bilgiler kullanılarak VOLET-1 tescili sistem üzerinden yapılacak, (tescil işlemi sonrasında araç İzinli Gönderici tarafından ilgili sınır (çıkış) kapısına sevk edilecektir)
Çıkış gümrük idaresi kendisine ibraz edilen ve üzerine herhangi bir resmi mühür tatbik edilmemiş olan TIR Karnesi üzerinde Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No:1) 39 uncu maddesi çerçevesinde gerekli işlemleri gerçekleştirecek,

Kaynak:  www.und.org.tr