Sektörel Haberler

İNDİRİMLİ TİO YETKİ BELGESİ İÇİN SON BAŞVURU TARİHİ 28 ŞUBAT 2022

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, I. Bölge Müdürlüğü tarafından iletilen bilgilendirmeye istinaden;

30 Aralık 2021 tarih ve 31705 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle yapılan 60 günlük indirimin bitiş tarihinin Pazar gününe (27 Şubat 2022) denk gelmesi ve Cumartesi ile Pazar günlerinin hafta sonu tatili olması sebebiyle resmi kurumlar ile Bankaların çalışmaması nedeniyle indirimin son iki günü firmaların TİO yetki belgesi talep etmeleri ve sonuçlandırma imkanları bulunmamasından dolayı oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesini teminen; 28 Şubat 2022 tarihinde TİO yetki belgesi şartları sağlanarak müracaat edilmesi ve belge ücretinin aynı gün ödenmesi şartıyla başvuruların kabul edileceği belirtilmiştir.

Diğe taraftan, ilk defa TİO yetki belgesi alacakların Yönetmelikte öngörülen sermaye şartının geçici olarak aranmaması ve bu kapsamda ilk defa düzenlenen yetki belgeleri için belgenin düzenlendiği tarihten itibaren sermaye şartının sağlanması için 90 günlük süre verilmiştir.

Bakanlık duyurusu için lütfen tıklayınız.

Konuyla ilgili Derneğimiz duyurusu için lütfen tıklayınız.

İndirimli TİO Yetki Belgesi başvuru evrakları için lütfen tıklayınız.

 

kaynak: trwww.und.org.tr