Sektörel Haberler

İNDİRİMLİ TİO YETKİ BELGESİ İÇİN BAŞVURU TARİHİ 27 ŞUBAT

“Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği” hükümleri gereğince, yük taşımacılığı alanında ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yetki belgesi veya faaliyet izni almış gerçek veya tüzel kişilerin imkân, kabiliyet ve kapasitelerini kullanarak kendi nam ve hesabına yük taşıması yaptırarak taşıma faturası/sözleşmesi düzenleyen, gerçek ve tüzel kişilerin almaları zorunlu olan “Taşıma İşleri Organizatörlüğü (TİO)” yetki belgesinde Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelik Değişikliği ile %80’e varan oranda indirim yapıldığı bildirilmiştir.

30 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile yapılan indirim, 30 Aralık 2021 tarihinden itibaren 60 gün süre (27 Şubat 2022 tarihine kadar) ile sınırlıdır.

 

kaynak: www.und.org.tr