Sektörel Haberler

İLAVE KAZAKİSTAN TRANSİT GEÇİŞ BELGELERİ HAKKINDA

Orta Asya ülkelerine ulaşım imkanı veren Kazakistan transit geçiş belgelerinin 23.05.2020 tarihinde Sarp sınır kapısında olması beklenmektedir.

Kazakistan Makamlarının Türk Tarafına verdiği transit geçiş belgeleri üzerinde “Hazar limanlarından girişlerde geçerlidir” hükmü bulunmakta olup, sadece Azerbaycan, Bakü-Kazakistan, Kuryk limanı üzerinden gemiyle Kazakistan’ı transit geçişlerde kullanılabilmektedir.

Söz konusu kısıtlama sebebiyle, Türk Makamlarının girişimleri sürmekte olup, gelişmeler bilahare sektörümüz ile paylaşılacaktır.

Sektörümüzün bilgilerine sunulur.