Sektörel Haberler

İLAVE KAZAKİSTAN GEÇİŞ BELGELERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

İlave Kazakistan Geçiş Belgeleri Hakkında Bilgilendirme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızca, 2022 yılı başından itibaren Kazakistan tarafından ilave transit geçiş belgesi alınması yönünde, sene başından itibaren yoğun uğraşlar verilmiştir.

Müzakereler sonucunda, Kazakistan Tarafı, 2022 yılı için Türk Tarafına ilave olarak,

  • 2.100 Hazar Geçerli Transit
  • 900 Kısıtlamasız Transit
  • 2.100 Hazar Geçerli İkili Geçiş Belgesi
  • 900 İkili Geçiş Belgesi
  • 500 adet 3ncü ülke belgesi vermiş olup, söz konusu belgeler ülkemize ulaşmıştır.

Diğer taraftan, Türk Tarafı, 2022 yılından itibaren, Kazakistan tarafına mütekabiliyet uygulamaya başlamış olup, yukarıda anılan belgeler karşılığında Kazakistan’a verilen tüm geçiş belgeleri, “Karadeniz Limanı Ro-Ro Kullanım” şartı ile verilmiştir.

İlave olarak alınan belgelerin sınır kapılarımıza dağıtımı sürmektedir.

Kaynak:  www.und.org.tr