Sektörel Haberler

İHRACAT İKLİMİ ENDEKSİ YENİDEN EŞİK DEĞERİN ÜZERİNDE

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, şubatta eşik değer 50 puanın üzerine çıkarak 51,5 düzeyinde gerçekleşti.

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet  koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi’nin Şubat 2021 dönemi sonuçları açıklandı.

Endekste eşik değer olan 50,0’nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar  ihracat ikliminde iyileşmeye, 50’nin altındaki değerler ise bozulmaya  işaret ediyor. Ocak ayında 49,9 seviyesinde gerçekleşen İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, şubatta yeniden eşik  değer 50,0’nin üzerine çıkarak 51,5 düzeyinde gerçekleşti. Son ankete  göre ihracat pazarlarındaki talep koşullarında ılımlı düzeyde olmakla  birlikte geçen yılın eylül ayından beri en güçlü iyileşme gerçekleşti.