Sektörel Haberler

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYINLANDI

01 Nisan 2020 tarihli ve 31086 sayılı Resmi Gazete ile “Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlanmıştır.

Söz konusu Yönetmeliğin;

a) 5 inci, 30 uncu, 31 inci ve 46 ncı maddeleri yayımı tarihinden iki ay sonra,

b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde, yürürlüğe girmiştir.

 

Bahse konu yönetmelik metnine ve eklerine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

02.04.2020

Transmot Lojistik