Sektörel Haberler

Gümrük Genel Tebliği ve Gümrük Muafiyeti Tebliği Yayımlandı

11 Nisan 2023 tarihli Resmi Gazete’de Gümrük Genel Tebliği ve Gümrük Muafiyeti Tebliği yayımlanmıştır.

Gümrük Muafiyeti Tebliği (Seri No: 2)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 1)

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/04/20230411-3.htm

Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 10)

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/04/20230411-4.htm

Kaynak: www.und.org.tr