Sektörel Haberler

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

31337 sayılı Resmi Gazete’de Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:169) yayımlanmıştır. Böylece, 2020 yılında tespit edilen %9,11’lik yeniden değerleme oranı dikkate alınarak 2021 yılı için gümrük mevzuatı kapsamında uygulanacak tutarlar belirlenmiştir.

Buna göre;

4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen usulsüzlük cezası 173,00 TL olarak uygulanacaktır.
Fazla çalışma ücreti ihracat için 16,03 TL, diğer işlemler için 37,44 TL,
Türk plakalı kamyonlar için fazla çalışma ücreti kamyon başına ihracat için 37,44 TL, diğer işlemler için 58,84 TL olarak uygulanacaktır.

31337 sayılı Resmi Gazete’de yer alan Gümrük Tebliğinde, Gümrük Yönetmeliğinde yer alan tutarlar yeniden belirlenmiştir. Buna göre, Gümrük Yönetmeliğinin;

500 üncü maddesinin birinci fıkrasının

(1) bendinde belirtilen tutar 545.000,00 TL,
(2) bendinde belirtilen tutar 5.455.000,00 TL,
(3) bendinde belirtilen tutar 5.455.000,00 TL
584 üncü maddesinde belirtilen usulsüzlük cezası 173,00 TL olarak uygulanacaktır.
Bu Tebliğ 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.